Orai Molėtuose
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Priėmimo tvarka
Priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas ir Kijėlių specialiojo ugdymo centrą tvarkos aprašo patvirtinimo" 2012 m. lapkričio 8 d. Nr. B1-176 sprendimu.
Sprendimas.
Asmenų prašymai mokytis priimami mokyklos raštinėje. Prašymą už asmenį iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14 metų asmuo prašymą gali pateikti pats.
Sutartis dėl asmens mokymo(si) mokykloje pagal atitinkamą ugdymo programą sudaroma su mokinio iki 14 metų amžiaus tėvais (globėjais) ir su pačiu asmeniu virš 14 metų, turint tėvo (globėjo) sutikimą.
Mokymo sutartis.
Partneriai
NEC