NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Mokytojai
Eil.
Nr.
Vardas,
pavardė
Kategorija Dėstomi dalykai
1. Zita Žvinienė   Direktorius

2.

Audronė Dubauskienė
Biologijos mokytoja metodininkė
Biologija

3.

Lina Kulionienė

Lietuvių k. vyr. mokytoja

Lietuvių kalba
4. Vida Leišienė Anglų k. vyr. mokytoja Anglų kalba

5.

Ilona Grinienė
Dailės mokytoja metodininkė
Dailė
6. Zita Žvinienė Rusų k. vyr. mokytoja Rusų kalba

7.

Živilė Kanapkienė
Kūno kultūros vyr. mokytoja
Geografijos mokytoja

Kūno kultūra, geografija

8.

Zita Čerkauskaitė

Muzikos vyr. mokytoja

Muzika, ekonomika

9.

Anželika Laužikienė
Istorijos mokytoja metodininkė
Istorija
10. Saulius Lovčikas Fizikos vyr. mokytojas Fizika
11. Daiva Umbrasienė Etikos vyr. mokytoja Etika

12.

Valda Ruzgienė
Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Pradinių klasių mokytoja

13.

Kristina Petkevičienė
Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Pradinių klasių mokytoja

14.

Ramunė Steiblienė
Technologijų vyr. mokytoja
Technologijos

15.

Valdas Meigys
Technologijų vyr. mokytojas
Technologijos

16.

Jolanta Bagdonienė
Vyr. specialioji pedagogė-logopedė  
17. Antanas Gasparėnas Tikybos mokytojas Tikyba


18.


Rita Glinskienė
Matematikos mokytoja
Informacinių technologijų vyr. mokytoja
Matematika
Informacinės technologijos


19.


Jurgita Šeikienė
Matematikos vyr. mokytoja
Informacinių technologijų vyr. mokytoja


Matematika
20. Regina Dragūnienė Chemijos vyr. mokytoja Chemija
Partneriai