NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Mokyklos taryba
Mokyklos tarybos veiklos planas
Mokyklos tarybos narių sąrašas:
Pirmininkas: Zita Žvinienė
   Sekretorius: Vida Leišienė
         
Nariai:   Stanislovas Lisauskas
                        Gra
žina Viškelienė
                        Vida Petrauskienė
                        Ernesta Stragaitė
                       
Partneriai