NEC
NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Mokinių pasiekimai
2015 - 2016 m. m.
ĮSAKYMAS DĖL PADĖKOS
2014 - 2015 m. m. MOKINIŲ TARYBOS VARPELIŲ NOMINACIJOS MOKINIAMS
Suginčių pagrindinės mokyklos Direktoriaus PADĖKOS 2014-2015 m.m. šiems mokiniams:
I  klasė
1. Gabrielei Nariūnaitei
- už puikų mokymąsi
2. Kamilei Šeikytei - už puikų mokymąsi
II klasė
3. Tomui Pivorui
- už puikų mokymąsi
III klasė
4. Svajūnui
Giruckui -  už labai gerą mokymąsi, dalyvavimą konkursuose, meniniuose pasirodymuose
5. Ryčiui Bareikiui - už labai gerą mokymąsi, dalyvavimą konkursuose, meniniuose pasirodymuose
6. Ugnei Kindurytei - už labai gerą mokymąsi, dalyvavimą konkursuose, meniniuose pasirodymuose
7. Kamilei Ruzgutei - už labai gerą mokymąsi, dalyvavimą konkursuose, meniniuose pasirodymuose.
V klasė
8. Gabijai Šeikytei - už labai gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
9. Emilijai Mikutavičiūtei - už gerą mokymąsi
VI klasė
10. Matui  Laužikui
- už gerą mokymąsi
VII klasė
11. Kotrynai Laurinavičiūtei
- už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
VIII klasė
12. Laurynui Šeikiui - už labai gerą mokymąsi
13. Dovydui Ivanauskui - už gerą mokymąsi 
14. Tadui Židoniui - už gerą mokymąsi
15. Gretai Židonytei - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
16. Miglei Meidutei - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
IX klasė
17.
Laurynui Leišiui - už labai gerą mokymąsi
18. Ugnei Meškauskaitei - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
19. Ritai Meškauskaitei -  už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
20. Rimvydui Kanapkai - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
21. Dominykui Maigiui - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
22. Jokimui Sugintui -  už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
X klasė
23.
Lukui Gurkliui - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
24. Dovilei Lamanauskaitei - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
25. Rositai Stalinionytei - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
26. Deimantei Stragolytei - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje
27. Jonui Leišiui - už aktyvų dalyvavimą mokinių tarybos veikloje

Mokyklos  Garbės ženklu apdovanojamas

IV klasė
      Kipras  Maigys - už labai gerą mokymąsi ir aktyvią sportinę veiklą
Partneriai
Nuoširdžiai dėkojame mokytojams:
KRISTINAI PETKEVIČIENEI, padėjusiai pasiruošti mokiniams: respublikiniam edukaciniam konkursui „Olympis  - 2016“, rajono matematikos olimpiadai, konkursui „Raštingiausias pradinukas“, rajono skaitovų šventei „Vaikystės spalvos“, rajono mini futbolo varžyboms.
VALDAI RUZGIENEI, padėjusiai paruošti mokinius: respublikiniam edukaciniam konkursui „Olympis - 2016“, rajono skaitovų šventei „Vaikystės spalvos“, rajono matematikos olimpiadai, rajono konkursui „Raštingiausias pradinukas“.
ANŽELIKAI LAUŽIKIENEI, padėjusiai pasiruošti mokiniams: respublikiniam konkursui „Istorijos žinovas“,  tarptautiniam istorijos konkursui „Kengūra“, respublikiniam edukaciniam konkursui  „Olympis - 2016“, Europos egzaminui.
ZITAI ŽVINIENEI, padėjusiai pasiruošti mokiniams 2016 m. respublikiniam vertimų iš rusų kalbos projektui „Tavo žvilgsnis“.
VIDAI LEIŠIENEI, padėjusiai pasiruošti mokiniams  respublikiniam edukaciniam konkursui „Olympis - 2016“.
ŽIVILEI KANAPKIENEI, padėjusiai pasiruošti mokiniams  respublikiniam edukaciniam konkursui „Olympis - 2016“.
JURGITAI ŠEIKIENEI, padėjusiai pasiruošti mokiniams  respublikiniam edukaciniam konkursui „Olympis - 2016“.
AUDRONEI  DUBAUSKIENEI, padėjusiai pasiruošti mokiniams respublikiniam gamtos konkursui „Kengūra 2016“.
RITAI GLINSKIENEI, padėjusiai pasiruošti mokiniams tarptautiniam respublikiniam matematikos žinių konkursui „Kengūra 2016“.
I  klasė
1. ERIKAI PAPUŠKAITEI - rajono skaitovų šventės „Vaikystės spalvos“ dalyvė.
2. VĖTRAI SAMUŠYTEI- rajono skaitovų šventės „Vaikystės spalvos“ dalyvė.

II  klasė

3. GABRIELEI NARIŪNAITEI
- rajono konkursas „Raštingiausias pradinukas“ - II vieta, respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - anglų k., II laipsnio diplomas - pasaulio pažinimas, II laipsnio diplomas - matematika,  III laipsnio diplomas - lietuvių k.
4. KAMILEI ŠEIKYTEI - rajono matematikos olimpiada - I vieta, respublikinis matematikos žinių konkursas, „Kengūra 2016“ rajone 7 vieta, respublikinis edukacinis konkursas, „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - matematika, II laipsnio diplomas - pasaulio pažinimas, III laipsnio diplomas - lietuvių k., rajono pradinukų mini futbolo varžybos, komandinė I vieta, OS varžybos „Prologas 2016“ I v. M - 13 g., OS varžybos „Snaigė 2016“ I v. M - 13 g., OS varžybos „Ruduo 2015“ I v. M - 12 g.
5. TITUI MAMENIŠKIUI - rajono pradinukų mini futbolo varžybos, komandinė I vieta, respublikinis matematikos žinių konkursas „Kengūra 2016“ rajone 7 vieta.
6. DEIVIDUI CIRONOKUI - rajono pradinukų mini futbolo varžybos, komandinė I vieta.
7. MIKALOJUI LAUŽIKUI - rajono skaitovų šventės „Vaikystės spalvos“ dalyvis, respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: I laipsnio diplomas - anglų k.
8. LIJANAI  ATKOČIŪTEI - respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - lietuvių k., II laipsnio diplomas - matematika, II laipsnio diplomas - pasaulio pažinimas, III laipsnio diplomas - anglų k.

III klasė
9. TOMUI PIVORUI
- rajono skaitovų šventės „Vaikystės spalvos“ dalyvis, respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - lietuvių k., II laipsnio diplomas - pasaulio pažinimas, III laipsnio diplomas - matematika, III laipsnio diplomas - anglų k.,  respublikinis matematikos žinių konursas „Kengūra 2016“ rajone 9 vieta.
10. GIEDREI PETRAUSKAITEI - respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: I laipsnio diplomas - pasaulio pažinimas, III laipsnio diplomas - lietuvių k.
11. DOVYDUI BITAUTUI - respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - anglų k., III laipsnio diplomas - lietuvių k.
IV klasė
12. SVAJŪNUI
GIRUCKUI - rajono matematikos olimpiada - I vieta, tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis  - 2016“: II laipsnio diplomas - anglų k., II laipsnio diplomas - pasaulio pažinimas, III laipsnio diplomas - lietuvių k., respublikinis matematikos žinių konkursas „Kengūra 2016“ rajone 7 vieta.
13. RYČIUI BAREIKIUI - rajono matematikos olimpiada - III vieta, rajono konkursas „Raštingiausias pradinukas“ - III vieta, respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - lietuvių k., III laipsnio diplomas - pasaulio pažinimas.
14. UGNEI KINDURYTEI - rajono skaitovų šventės „Vaikystės spalvos“ dalyvė, respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - anglų k., II laipsnio diplomas - lietuvių k., III laipsnio diplomas - pasaulio pažinimas.
15. KAMILEI RUZGUTEI - rajono skaitovų šventės „Vaikystės spalvos“ dalyvė, rajono konkursas „Raštingiausias pradinukas“ - III vieta,  tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - lietuvių k., II laipsnio diplomas - anglų k., II laipsnio diplomas - pasaulio pažinimas.
16. AUGUSTEI SINKEVIČIŪTEI
- OS varžybos „Snaigė 2016“ III v. M - 13 gr.
17. INDREI GAIDYTEI - OS varžybos „Kopija 2016“ III v. M - 13 gr.
V klasė
18. DAUMANTUI SINKEVIČIUI - OS varžybos „Prologas 2016“ II v. V - 13 g., OS varžybos „Bobų vasara 2015“ II v. V - 13 g., OS varžybos „Sprintas 2015“ II v. V - 13 g., OS varžybos „Snaigė 2016“ II v. V - 13 g., OS varžybos „Ruduo 2015“ I v. V - 12 g.
19. MANTVYDUI GRIGELEVIČIUI - OS varžybos „Prologas 2016“ III v. V - 13 g., OS varžybos „Bobų vasara 2015“ III v. V - 13 g., OS varžybos „Ruduo 2015“ III v. V - 14 g.

VI klasė
20. GABIJAI ŠEIKYTEI - respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - geografija, II laipsnio diplomas - anglų k., matematika, istorija, OS varžybos „Prologas 2016“ II v. M - 13 g., OS varžybos „Bobų vasara 2015“ I v. M - 13 g., OS varžybos „Snaigė 2016“ I v. M - 13 g., OS varžybos „Kopija 2016“ II v. M - 13 g., tarptautinis matematikos žinių konkursas „Kengūra 2016“ rajone 6 vieta.
21. RŪTAI MAMENIŠKYTEI - respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: III laipsnio diplomas - anglų k., respublikinis matematikos žinių konkursas „Kengūra 2016“ rajone 5 vieta.
22. KAJUI  DRAGŪNUI - respublikinis istorijos žinių konursas „Kengūra“ mokykloje I vieta, OS varžybos „Prologas 2016“ I v. V - 13 g., OS varžybos „Bobų vasara 2016“ I v. V - 13 g., OS varžybos „Sprintas 2015“ I v. V - 13 g., OS varžybos „Kopija 2016“ I v. V - 13 g.
23. RASAI ARMANAVIČIŪTEI - bėgimas aplink Želvų ežerą, III v. M - 13 gr., OS varžybos „Kopija 2016“ I v. M - 13 gr.
24. ERNESTAI GAIDYTEI - OS varžybos „Ruduo 2015“ II v. M - 12 gr.
VII klasė
25. TOMAI VERŠELYTEI
- 2016 m. respublikinio vertimo projekto „Tavo žvilgsnis“ vertimo iš rusų k. nugalėtoja.
VIII klasė
26.  SAMANTAI  ONAI VARNAITEI - 2016 m. respublikinio vertimo projekto „Tavo žvilgsnis“ vertimo iš rusų k. nugalėtoja, tarptautinio gamtos konkurso „Kengūra“  rajone III vieta.
27. AKVILEI VILČINSKAITEI
- 2016 m. respublikinio vertimo projekto „Tavo žvilgsnis“  vertimo iš rusų k. nugalėtoja.
28. MONIKAI CIRONOKAITEI - tarptautinio gamtos konkurso „Kengūra“ rajone II vieta.
29. LAURYNUI JANUŠKEVIČIUI - respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: II laipsnio diplomas - anglų k.,  III laipsnio diplomas - istorija.
30. EGIDIJUI SUGINTUI - rajono kaimo mokyklų stalo teniso varžybos I v., zoninės kaimo mokyklų stalo teniso varžybos III v.
IX klasė
31.
LAURYNUI ŠEIKIUI - respublikinis edukacinis konkursas „Olympis - 2016“: III laipsnio diplomas - anglų k., geografija.
32. INGAI ARMANAVIČIŪTEI - rajono rudens ir pavasario kroso varžybos, I vieta 1 km. distancijoje.
33. TADUI KANAPKAI - rajono kaimo mokyklų stalo teniso varžybos I v., zoninės kaimo mokyklų stalo teniso varžybos III v.,  OS varžybos „Prologas 2016“ I v. V - 16 g., OS varžybos „Bobų vasara 2015“ I v. V - 16 g., OS varžybos „Sprintas 2015“ I v. V - 16 g., OS varžybos „Kopija 2016“ II v. V - 16 g., OS varžybos „Ruduo 2015“ II v. V - 16 g.
34. ELIGIJUI ŽUKAUSKUI - rajono kaimo mokyklų stalo teniso varžybos I v., zoninės kaimo mokyklų stalo teniso varžybos III v.
35. RASAI GLADKAUSKAITEI Metų Raštininkas už mokinių tarybos stendo priežiūrą, jo pildymą.
X klasė
36. RITAI MEŠKAUSKAITEI
- respublikinio konkurso „Istorijos žinovas“ mokykloje I vieta. Metų Debiutas už drąsą, aktyvumą, organizuotumą mokinių tarybos veikloje ir mokykloje.
37. LAURYNUI LEIŠIUI - tarptautinio gamtos konkurso „Kengūra“ rajone II vieta, Europos egzamino mokykloje nugalėtojas.
38. RAMŪNUI ARMANAVIČIUI - rajono rudens kroso varžybos, III v. 3 km. bėgime, rajono pavasario kroso varžybos, I v. 2 km. bėgime, bėgimas aplink Želvų ežerą, II vieta 13 km. distancijoje.

39. RIMVYDUI KANAPKAI - respublikinis matematikos žinių konkursas „Kengūra 2016“ rajone 7 vieta. Metų Aktyvistas už svarų indėlį mokinių tarybos veikloje.
Mokyklos  Garbės ženklu apdovanojami:
IV klasė
UGNĖ  KINDURYTĖ - už puikų  mokymąsi ir  aktyvią kultūrinę veiklą.
KAMILĖ RUZGUTĖ - už puikų  mokymąsi ir  aktyvią kultūrinę veiklą.
SVAJŪNAS  GIRUCKAS -  už labai gerą mokymąsi, pasiekimus matematikos konkursuose ir olimpiadoje, aktyvią kultūrinę veiklą.
RYTIS  BAREIKIS -  už labai gerą mokymąsi, pasiekimus matematikos konkursuose ir olimpiadoje, aktyvią kultūrinę veiklą.
X klasė
LAURYNAS LEIŠIS
- už labai gerą mokymąsi.
RIMVYDAS KANAPKA - už aktyvų dalyvavimą rajono ir mokyklos mokinių tarybos veikloje.
2015 - 2016 m. m. MOKINIŲ TARYBOS VARPELIŲ NOMINACIJOS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS
ĮSAKYMAI DĖL PADĖKŲ
VILMANTEI LEIŠYTEI

    už sportinius pasiekimus:
OS varžybos:
§ „PROLOGAS - 2011“ II vieta
§ „SPRINTAS - 2011“ I vieta
§ „SNAIGĖ - 2012“ II vieta
§ „KOPIJA - 2012“ I vieta
§ „RUDUO - 2011“ I vieta komandinėje įskaitoje
§ „MOLĖTŲ TAURĖ - 2012“ I vieta
o rajono mokinių olimpinio festivalio - I vieta
o rudens rajono kroso varžybos - II vieta
o rajono 3x3 krepšinio varžybos - III vieta
o lietuvos pėsčiųjų maratonas - II vieta
o rajono šaudimo varžybos - III vieta
o rajono pavasario krosas - I vieta

    už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“

NEDAI KRIVIČIŪTEI

už sportinius pasiekimus:
o OS varžybos:
§ „PROLOGAS - 2011“ I vieta
§ „SPRINTAS - 2011“II vieta
§ „SNAIGĖ - 2012“ I vieta
§ „KOPIJA - 2012“ III vieta
§ „RUDUO - 2011“ I vieta
§ „MOLĖTŲ TAURĖ - 2012“ II vieta
§ „BOBŲ VASARA - 2011“ I vieta
o rajono mokinių olimpinio festivalio - I vieta
o rajono šaudymo varžybos - III vieta .
o rajono 3x3 krepšinio varžybos - III vieta

AUKSEI BUTVILAITEI

už sportinius pasiekimus:
o OS varžybos:
§ „PROLOGAS - 2011“ III vieta
§ „KOPIJA - 2012“ II vieta
§ „RUDUO - 2011“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono mokinių olimpinio festivalio - I vieta

GUODAI BUTVILAITEI

UŽ SPORTINIUS PASIEKIMUS:
o OS varžybos:
§ „PROLOGAS - 2011“ II vieta
§ „BOBŲ VASARA - 2011“ II vieta
§ „SNAIGĖ - 2012 „ I vieta
§ „KOPIJA - 2012“ I vieta
§ „MOLĖTŲ TAURĖ - 2012“ I vieta
§ „RUDUO - 2012“ i vieta komandinėje įskaitoje
o Rajono mokinių olimpinio festivalio - I vieta
o rajono šaudymo varžybos -III vieta

TADUI KANAPKAI

už sportinius pasiekimus:
o OS varžybos:
§ „PROLOGAS - 2011“ I vieta
§ „BOBŲ VASARA - 2011“ II vieta
§ „SNAIGĖ - 2012“ I vieta
§ „KOPIJA - 2012“ I vieta
§ „MOLĖTŲ TAURĖ“ II vieta
§ „RUDUO - 2012“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono mokinių olimpinio festivalio I vieta
o rajono 5-6 kl . kvadrato varžybos III vieta
o rajono futbolo varžybos II vieta

MATUI PALIUKĖNUI

už sportinius pasiekimus:
o OS varžybos:
§ „ PROLOGAS - 2011“ II vieta
§ „BOBŲ VASARA - 2011“ II vieta
§ „SPRINTAS - 2011“ II vieta
§ „KOPIJA - 2012“ I vieta
§ „MOLĖTŲ TAURĖ - 2012“ II vieta
§ „RUDUO 2012“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono mokinių olimpinio festivalio - I vieta
o bėgimas aplink Želvos ežerą- II vieta
o rajono 3x3 krepšinio varžubos - III vieta
o rajono stalo teniso varžybose -II vieta

PAULIUI SUGINTUI

už sportinius pasiekimus:
o OS varžybos:
§ „ PROLOGAS - 2011“ I vieta
§ „BOBŲ VASARA - 2011“ II vieta
§ „SPRINTAS - 2011“ I vieta
§ „SNAIGĖ - 2012“ I vieta
§ „KOPIJA - 2012“ I vieta
§ „MOLĖTŲ TAURĖ 2012“ I vieta
§ „RUDUO 2012“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono mokinių olimpinio festivalio - I vieta
o rudens rajono kroso varžubos - II vieta
o rajono šaudymo varžybose III vieta

JOKIMUI SUGINTUI

už sportinius pasiekimus :
o OS varžybos:
§ „BOBŲ VASARA - 2011“ II vieta
§ „KOPIJA - 2012“ III vieta
§ „RUDUO 2012“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono 5-6 kl. kvadrato varžybos III vieta
o rajono futbolo varžybos II vieta

LAURYNUI LEIŠIUI

už sportinius pasiekimus:
o OS varžybas:
§ „BOBŲ VASARA - 2011“ III vieta
§ „SPRINTAS - 2011“ III vieta
§ „KOPIJA - 2012“ II vieta
§ „MOLĖTŲ TAURĖ 2012“ III vieta
§ „RUDUO 2011“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono mokinių olimpinio festivalio - I vieta
o rajono 5-6 kl. kvadrato varžybos III vieta
o rajono futbolo varžybos II vieta

geografijos olimpiadoje ii vieta

GODAI KRIVIČIŪTEI

už sportinius pasiekimus:
o OS VARŽYBOS:
§ „SPRINTAS - 2011“ III vieta
§ „SNAIGĖ - 2012“ III vieta
§ „MOLĖTŲ TAURĖ 2012“ III vieta
§ „RUDUO 2011“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono mokinių olimpinio festivalio - I vieta
o rajono šaudimo varžybos III vieta
o rajono 3x3 krepšinio varžybos III vieta

DOMINYKUI MAIGIUI

už sportinius pasiekimus:
o OS varžybos:
§ „SNAIGĖ - 2012“ III vieta
§ „KOPIJA - 2012“ I vieta
§ „MOLĖTŲ TAURĖ 2012 „ I vieta
§ „RUDUO 2011“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono 5-6 kl. kvadrato varžybos III vieta
o rajono futbolo varžybos II vieta


GETAUTUI PADVARIŠKIUI

Už sportinius pasiekimus:
o rajono repšinio varžybose 3x3- III vieta

IGNUI ŠEIKIUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono krepšinio varžybose 3x3 - III vieta

DOVYDUI MAMENIŠKIUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono krepšinio varžybose 3x3 - III vieta

PAULIUI LIŠKAUSKUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono stalo teniso varžybose - II vieta

LAURYNUI PAŠIUŠIUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono stalo teniso varžybose - II vieta

GYČIUI ŽVINIUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono futbolo varžybose- II vieta

VINCUI ARMANAVIČIUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono futbolo varžybose - II vieta

DEIVIDUI STRAGOLIUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono futbolo varžybose - II vieta

KĘSTUČIUI ARMANAVIČIUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono futbolo varžybose - II vieta

ELIDIJUI BALTADUONIUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono futbolo varžybose - II vieta

LAISVYDUI VILČINSKUI

už sportinius pasiekimus:
o rajono futbolo varžybose - II vieta

DOVILEI ŽIDONYTEI

už pasiekimus:
o rajono šaudymo vržybose - III vieta

LIUTAURUI BAČIULIUI

už pasiekimus:
o rajono šaudymo vržybose - III vieta

EDITAI ARMANAVIČIŪTEI

už pasiekimus:
o rajono šaudymo vržybose - III vieta

JUSTINUI ŽVINIUI

už pasiekimus:
o rajono šaudymo vržybose - III vieta

AIVARUI ANIUKŠČIUI

už pasiekimus:
o rajono šaudymo vržybose - III vieta

VYTAUTUI PRUNSKUI

už sportinius pasiekimus:
o OS varžybos:
§ „KOPIJA - 2012“ III vieta
§ „RUDUO 2012“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono mokinių olimpinio festivalio I vieta

DONATAI ŠILINSKAITEI

už sportinius pasiekimus:
o OS varžybose: „RUDUO 2012“ I vieta komandinėje įskaitoje
o rajono 3x3 krepšinio varžybos III vieta

ARŪNUI ARLAUSKUI

o už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „TAVO ŽVILGSNIS“

LAURYNUI PETERAIČIUI

o už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „TAVO ŽVILGSNIS“

RIMANTEI REPEČKAITEI

o už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „TAVO ŽVILGSNIS“

OVIDIJUI PELAKAUSKUI

o anglų kalbos olimpiadoje III vieta


DOMANTUI PETERAIČIUI

o už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „TAVO ŽVILGSNIS“
o Biologijos olimpiadoje III vieta
o rajono 3x3 krepšinio varžybose III vieta

ILONAI ČERNOVAITEI

o tapus 5-6 kl. konkurso „ŽINIUKAS 2012“ nugalėtoja

DONATUI TUTINUI

o geografijos olimpiadoje II vieta
o už dalyvavimą vertimų ir iliustracijų projekte „TAVO ŽVILGSNIS“

ŽYGIMANTUI ŠEIKUI

o mokinių tarybos Logotipo konkurso nugalėtojas


VAIVAI DOMANSKYTEI

o tapus 7-8 kl.konkurso „ŽINIUKAS 2012“ nugalėtoja

5 KLASĖS BERNIUKAMS

o už 5-6 kl. berniukų rajono kvadratovaržybose užimtą III vietą

6 KLASĖS BERNIUKAMS

o už 5-6 kl. berniukų rajono kvadrato varžybose užimtą III vietą

SILVIJAI TUTINAITEI

o už originalią temos interpretaciją dailės olimpiadoje

KAJUI DRAGŪNUI

o už dalyvavimą pradinių klasių skaitovų šventėje „VAIKYSTĖS SPALVOS“ Joniškyje

MATUI LAUŽIKUI

o už dalyvavimą pradinių klasių skaitovų šventėje „VAIKYSTĖS SPALVOS“ Joniškyje

EGIDIJUI SUGINTUI

o Pradinių klasių piešinių konkurse „ALKOHOLIUI, NARKOTIKAMS - NE!“ tapus nugalėtoju

RŪTAI MAMENIŠKYTEI

o pradinių klasių piešinių konkurse „ALKOHOLIUI, NARKOTIKAMS - NE!“ tapus nugalėtoja
2011 - 2012 MOKSLO METŲ
MOKINIŲ TARYBOS VARPELIŲ NOMINACIJOS

2016 - 2017 m. m.
ĮSAKYMAS DĖL PADĖKŲ
Partneriai
Dėkojame mokytojams:
ANŽELIKAI LAUŽIKIENEI, padėjusiai mokiniams pasiruošti rajono mini istorijos olimpiadai, Europos egzaminui.
VIDAI LEIŠIENEI, padėjusiai mokiniams pasiruošti 2017 metų respublikiniam vertimų konkursui „Tavo žvilgsnis“.
JURGITAI ŠEIKIENEI,  padėjusiai mokiniams pasiruošti rajono matematikos olimpiadai bei tarptautiniam matematikos konkursui „Kengūra“.
RITAI GLINSKIENEI, padėjusiai mokiniams pasiruošti rajono matematikos olimpiadai bei tarptautiniam matematikos konkursui „Kengūra“.
VALDAI RUZGIENEI, padėjusiai mokiniams pasiruošti rajoniniam skaitovų konkursui, tarptautiniam matematikos konkursui „Kengūra“,  respublikiniam edukaciniam konkursui „Olympis - 2017“, raštingiausio pradinuko konkursui.
KRISTINAI PETKEVIČIENEI, padėjusiai mokiniams pasiruošti rajono skaitovų konkursui, rajono matematikos olimpiadai, tarptautiniam matematikos konkursui „Kengūra“,  respublikiniam edukaciniam konkursui  „Olympis - 2017“,  pradinių klasių kvadrato varžyboms.
LINAI KULIONIENEI, padėjusiai mokiniams pasiruošti rajono ir respublikiniam ,,Raštingiausio mokinio“ konkursams, rajono ,,Mažojo diktanto“ konkursui.
VIDAI NESAVIENEI, padėjusiai mokiniams pasiruošti rajono ,,Raštingiausio mokinio“ konkursui.
ŽIVILEI KANAPKIENEI,  padėjusiai mokiniams pasiruošti sporto varžyboms.
ZITAI SPRANGINIENEI, padėjusiai mokiniams pasiruošti rajono moksleivių kūrybinių darbų parodai ,,Mokymosi spalvos“.

1 klasės mokinei ELIJAI DRAGŪNAITEI, dalyvavusiai rajono skaitovų šventėje ,,Vaikystės spalvos“, konkurse ,,Olympis“ laimėjusiai: lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas  - 1 laipsnio diplomus, matematika  - 2 laipsnio diplomą.     
             

1 klasės mokinei  PAULINAI ŽARSKUTEI, konkurse ,,Olympis“ laimėjusiai: lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas  - 1 laipsnio diplomus, matematika  - 3 laipsnio diplomą.

3 klasės mokinei KAMILEI ŠEIKYTEI, dalyvavusiai rajoninėje skaitovų šventėje ,,Vaikystės spalvos“, rajono matematikos olimpiadoje užėmusiai 2 vietą, tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“  ,,Mažylio“ grupėje rajone - 2 vietą,  konkurse ,,Olympis“ laimėjusiai: lietuvių kalba  - 1 laipsnio diplomą, pasaulio pažinimas  - 2 laipsnio diplomą, matematika  - 2 laipsnio diplomą,  anglų kalba - 3 laipsnio diplomą, rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiai 3 vietą, atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“  komandinę  1 vietą.

3 klasės mokinei GABRIELEI NARIŪNAITEI, tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“  ,,Mažylio“ grupėje rajone užėmusiai 10 vietą,  konkurse ,,Olympis“ laimėjusiai: lietuvių kalba  - 1 laipsnio diplomą,  matematika - 2 laipsnio diplomą, anglų kalba ir pasaulio pažinimas - 3 laipsnio diplomus, rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiai komandinę 3 vietą.
                
3 klasės mokiniui MIKALOJUI LAUŽIKUI, dalyvavusiam rajoninėje skaitovų šventėje ,,Vaikystės spalvos‘‘, konkurse ,,Olympis‘‘ laimėjusiam: lietuvių kalba - 1 laipsnio diplomą, rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiam  komandinę  3 vietą.

3 klasės mokiniui DEIVIDUI CIRONOKUI, konkurse ,,Olympis“ laimėjusiam: lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas  - 3 laipsnio diplomus, rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiam  komandinę  3 vietą.

3 klasės mokinei LIJANAI ATKOČIŪTEI, konkurse ,,Olympis“ laimėjusiai: lietuvių kalba  - 1 laipsnio diplomą, pasaulio pažinimas  - 3 laipsnio diplomą.

3 klasės mokinei UGNEI MATEIKAITEI,  rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiai komandinę 3 vietą.
 
3 klasės mokiniui ROKUI RINKAUSKUI,  rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiam  komandinę 3 vietą.

3 klasės mokiniui TITUI MAMENIŠKIUI,  rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiam  komandinę 3 vietą.

3 klasės mokiniui IRMANTUI GONČEROVUI, rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiam komandinę 3 vietą.

4 klasės mokiniui TOMUI PIVORUI, dalyvavusiam rajoninėje skaitovų šventėje ,,Vaikystės spalvos“,  tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ ,,Mažylio“  grupėje rajone užėmusiam  8 vietą, konkurse ,,Olympis“ laimėjusiam: lietuvių kalba, pasaulio pažinimas , anglų kalba - 1 laipsnio diplomus, matematika - 2 laipsnio diplomą, rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiam komandinę  3 vietą, tapusiam vertimų konkurso ,,Tavo žvilgsnis“ iš anglų kalbos nugalėtoju, atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ užėmusiam  komandinę 1 vietą.

4 klasės mokiniui DOVYDUI BITAUTUI, anglų kalbos konkurse rajone užėmusiam 1 vietą, konkurse ,,Olympis“ laimėjusiam: anglų kalba  -  1 laipsnio diplomą, lietuvių kalba - 2 laipsnio diplomą, pasaulio pažinimas  ir matematika - 3 laipsnio diplomus.

4 klasės mokinei GIEDREI PETRAUSKAITEI, konkurse ,,Olympis“ laimėjusiai: lietuvių kalba, pasaulio pažinimas  ir matematika - 2 laipsnio diplomus, rajono pradinių klasių kvadrato varžybose užėmusiai  komandinę 3 vietą.
 
4 klasės mokiniui ĄŽUOLUI SAMUŠIUI, konkurse ,,Olympis“ laimėjusiam: pasaulio pažinimas  - 1 laipsnio diplomą, lietuvių kalba ir anglų kalba  - 3 laipsnio diplomus.

4 klasės mokinei GRETAI MEDIŠAUSKAITEI, atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ užėmusiai komandinę 1 vietą, rajono pradinių klasių kvadrato varžybose laimėjusiai  komandinę  3 vietą.

4 klasės mokinei GIEDREI PETRAUSKAITEI atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ užėmusiai komandinę 1 vietą.

5 klasės mokiniui SVAJŪNUI GIRUCKUI,  rajono matematikos ir anglų kalbos olimpiadose užėmusiam  2-ąsias vietas,  tapusiam vertimų konkurso ,,Tavo žvilgsnis‘‘ iš anglų kalbos nugalėtoju.

5 klasės mokinei UGNEI KINDURYTEI konkurse ,,Raštingiausias mokinys 2016“ užėmusiai 1 vietą rajone, istorijos mini olimpiadoje ir konkurse ,,Mažasis diktantas“ rajone laimėjusiai 2-ąsias vietas bei dalyvavusiai  respublikiniame  ,,Raštingiausias mokinys“ konkurse, tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ rajone užėmusiai 4 vietą, dalyvavusiai rajono moksleivių kūrybinių darbų parodoje ,,Mokymosi spalvos“.

5 klasės mokiniui RYČIUI BAREIKIUI, tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“  rajone užėmusiam 6 vietą, dalyvavusiam rajono moksleivių kūrybinių darbų parodoje ,,Mokymosi spalvos“.

5 klasės mokinei INDREI GAIDYTEI bėgime ,,Aplink Želvos ežerą“ (M-13 gr.) užėmusiai 2 vietą, atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ laimėjusiai  komandinę 1 vietą, dalyvavusiai rajono moksleivių kūrybinių darbų parodoje ,,Mokymosi spalvos“.

5 klasės mokinei AUGUSTINAI SINKEVIČIŪTEI, atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ užėmusiai komandinę 1 vietą, dalyvavusiai rajono moksleivių kūrybinių darbų parodoje ,,Mokymosi spalvos“.

5 klasės mokinei KAMILEI RUZGUTEI, dalyvavusiai rajono moksleivių kūrybinių darbų parodoje ,,Mokymosi spalvos“.

6 klasės mokiniui  DAUMANTUI  SINKEVIČIUI atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ užėmusiam  komandinę 1 vietą, orientavimosi sporto varžybose ,,Molėtų taurė 2017“ nugalėtojui.

6 klasės mokiniui KIPRUI  MAIGIUI tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“  rajone užėmusiam 10 vietą.

7 klasės mokinei GABIJAI ŠEIKYTEI tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“  rajone užėmusiai 9 vietą, tapusiai vertimų konkurso ,,Tavo žvilgsnis“ iš anglų kalbos nugalėtoja, atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ užėmusiai  komandinę 1 vietą, orientavimosi sporto varžybose ,,Molėtų taurė 2017“ nugalėtojai.

7 klasės mokinei RASAI ARMANAVIČIŪTEI, rudens kroso varžybose užėmusiai 3 vietą, atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ - komandinę 1 vietą.

7 klasės mokinei ERNESTAI GAIDYTEI bėgime ,,Aplink Želvos ežerą“ (M-13 gr.) užėmusiai 3 vietą, atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“-  komandinę 1 vietą, orientavimosi sporto varžybose ,,Molėtų taurė 2017“ - 2 vietą.

7 klasės mokiniui KAJUI DRAGŪNUI atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ užėmusiam komandinę 1 vietą.

9 klasės mokiniui EGIDIJUI SUGINTUI  atvirose orientavimosi sporto varžybose ,,Ruduo 2016“ užėmusiam komandinę 1 vietą.

10 klasės mokiniui LAURYNUI ŠEIKIUI konkurse ,,Raštingiausias mokinys 2016“  rajone užėmusiam 1 vietą.

10 klasės mokinei GRETAI ŽIDONYTEI geriausiai mokykloje išlaikius Europos egzaminą.

10 klasės mokinei LINAI CICĖNAITEI už meninį mokinių tarybos stendo, skelbimų apipavidalinimą.

10 klasės mokiniui DOMINYKUI KAIRIUI už renginių vedimą.
2016 - 2017 m. m. MOKINIŲ TARYBOS VARPELIŲ NOMINACIJOS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS
Orai Molėtuose