NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Mokinių maitinimas
Visi mokiniai gali maitintis mokyklos valgykloje, pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką.
Nemokamas maitinimas:
Suginčių pagrindinės mokyklos tvarka parengta remiantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos  sprendimu „Dėl Molėtų rajono mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintu 2012 m. spalio 4 d. Nr. B78-11.

Aprašas
Mokinių nemokamo maitinimo laikas
Valgiaraščiai
Partneriai