NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Projektai
Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas Suginčių bendruomenėje
Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-005 krepšinio, futbolo aikštelių ir treniruoklių įrengimo darbai.
2013 m. liepos 29 d. Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla pasirašė trišalę sutartį su  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Molėtų  rajono vietos veiklos grupe „Keisdamiesi keičiame“.  Sutartyje nustatyta  tvarka ir sąlygomis finansuojama  iki 14 4500.00 Lt visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)  iki 29 857,00 Lt  finansuojamas iš šiam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.
Vietos projekto partneris, remdamasis 2013 m. sausio 29 d. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartimi  Nr.1, įsipareigoja prisidėti ne mažiau kaip 43589,00 Lt savo piniginių įnašų prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo.
o Atlikti viešieji pirkimai dėl  projektavimo, konsultavimo ir statybos rangovo darbų  atlikimo.
o Projektavimo darbų pasirašyta sutartis su J. Kaupo firma „Projektavimas ir analizė“.
o Konsultavimo paslaugoms pasirašyta sutartis su UAB „Gerovės idėjos“.
o Statybos rangovo darbų sutartis pasirašyta su UAB „Aukštaitijos traktas“.
o 2013 m. įrengtas reklaminis stendas. Nupirkta dalis sporto inventoriaus, atlikti pirmieji krepšinio, futbolo aikštelių ir treniruoklių rekonstrukcijos darbai.
Darbai turi būti atlikti iki 2015 m. kovo mėn. 31 d.
Projekto tikslai:
Projektu ,,Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas Suginčių bendruomenėje“  siekiama sutelkti miestelio bendruomenės pastangas kuriant palankias sąlygas miestelio ir seniūnijos jaunimo saviraiškos plėtojimui, kaimo jaunimo iniciatyvų rėmimui, savimonės ugdymui. Sveikos gyvensenos ir sporto klubo steigimas leis jaunimui realizuoti savo idėjas, aktyvinti švietėjišką ir sportinę veiklą, ugdyti organizacinius gebėjimus ir ženkliai prisidėti prie visos miestelio bendruomenės veiklos ir bendrų tradicijų puoselėjimo. Daugiafunkcinės sporto aikštelės, futbolo aikštės įrengimas, organizuojami renginiai  sudarys prielaidas jaunimo pažintinei, švietėjiškai ir sportinei veiklai, užimtumo didinimui, žalingų įpročių paplitimo mažinimui, turiningam laisvalaikio praleidimui. Modernios naujos priemonės mažins socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo bei jaunimo migraciją. Bendra veikla, bendras tikslų siekimas, modernėjanti gyvenamoji aplinka sukurs papildomus motyvus jaunimo apsisprendimui gyventi ir dirbti gimtajame miestelyje.
   Projekto įgyvendinimo etapai:
2012 - 2013 m I pusmetis: Projekto ruošimas, teikimas Molėtų vietos veiklos grupei, sutarties pasirašymas.
2013 m. II pusmetis: Viešųjų pirkimų organizavimas, paslaugų pirkimas, pirmieji darbai pagal projektą.
2014 m. Aikštelės įrengimas.
2014 - 2015 m. Veiklų organizavimas, kiti pirkimai.
Pradiniai darbai. Tęsiami darbai.
Projekto ataskaita
2015 m. projekto ataskaita
Stadionas
Partneriai