1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Istorija
Suginčių mokyklos įsteigimo data tiksliai nežinoma, bet manoma, kad ji įkurta dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, tai yra apie 1912 metus.
Tipinių pastatų nebuvo, klasės įsikūrė privačių žmonių namuose. Pirmasis mokytojas - Pradžios mokslo departamento referentas Jonas Sluoksnaitis. Pradinėje mokykloje mokydavosi apie 70-80 mokinių.
1949 metais Liaudies Švietimo Ministerijos nutarimu įkurta penkta klasė. Nuo tada Suginčių pradinė mokykla tampa priaugančia septynmete mokykla. Septynmetės vidurinės mokyklos direktoriais dirbo Jonas Grigoravičius, Romas Paliokas, Jonas Laurinavičius, Antanas Raslanas, Aloyzas Pajarskas.
Priauganti vidurinė mokykla Suginčiuose nuo 1956 metų.  Pirmoji abiturientų laida išleista 1960 metais. Vidurinei mokyklai vadovavo Živilė Baltaduonienė (1956-1960), Genovaitė Surgailytė (1960-1961), Jonas Jatautis (1961-1970), Tamara Vanagaitė (1970-1976), Henrikas Kalinauskas (1976-1990). Nuo 1990 metų Suginčių vidurinei mokyklai vadovauja direktorius Stanislovas Lisauskas.
Per savo gyvavimą mokykla išleido 54 abiturientų laidas.
2014 metais mokykla reorganizuota į pagrindinę.
Džiaugiamės šiltais mokytojų ir mokinių santykiais, noru padėt vieni kitiems, dėmesiu šalia esančiam vaikui ir kolegai.  
Didžiuojamės visais mūsų buvusiais auklėtiniais, radusiais savo pašaukimą, vietą gyvenime ir esančiais tikrais žmonėmis.
Suginčių mokyklai 100
(lankstinukas)
Mokyklos istorija (filmas)
Istorija tęsiasi...
Partneriai
NEC