1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Finansinės ataskaitos
2021 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

2020 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis


2019 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas ir jo priedai.

2018 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas ir jo priedai.

2017 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas ir jo priedai.

2016 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas ir jo priedai.

2015 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai


I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas ir jo priedai.

2014 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas ir jo priedai.
 
2013 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas ir jo priedai.

2012 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas ir jo priedai.

2011 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas prie 2011 m. tarpinių finansinių ataskaitų ir jo priedai

II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas prie 2011 m. tarpinių finansinių ataskaitų ir jo priedai

III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas prie 2011 m. tarpinių finansinių ataskaitų ir jo priedai
2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2010 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Aiškinamasis raštas prie 2010 m. finansinių ataskaitų  ir jo priedai

2009 m. finansinės būklės ataskaita


Partneriai
NEC