NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Atributika
Mokyklos vėliava
Mokyklos herbas
Mokyklos daina
Mokyt. A.Žukausko muzika                                              
Mokyt. N.Zabielskienės žodžiai

Mokykla Suginčių mieloji,
Tu vaikystę, jaunystę ir brandą meni.
Tavo vardą lyg žodį brangiausią
Mes išsaugosim savo širdy.

Priedainis:

Gyvuoki, gyvuoki,
Per amžius jauna ir šviesi.
Suginčiai, Suginčiai
Kiekvieno iš mūsų širdy.

Čia išmokom pažinti pasaulį.
Gėlę, knygą ir meilę žmogaus.
Tu parodei mums tolius šviesiausius
Ir palaiminai mūsų kelius.

Priedainis:

Gyvuoki, gyvuoki,
Per amžius jauna ir šviesi.
Suginčiai, Suginčiai
Kiekvieno iš mūsų širdy.

Teskardena, teaidi per amžius
Juokas, dainos, šviesa ir tiesa.
Tu gyvenki, klestėk ir žydėki,
Mūs senoji, brangi Mokykla.

Priedainis:

Gyvuoki, gyvuoki,
Per amžius jauna ir šviesi.
Suginčiai, Suginčiai
Kiekvieno iš mūsų širdy.
Partneriai