1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
2017 - 2018 mokslo metai
„Varpeliai - 2018“
Gegužės 31 d. Suginčių pagrindinėje mokykloje nuskambėjo 15-ieji tradiciniai „Varpeliai - 2018“. Renginys skirtas prisiminti visus mokinius, kurie šiais mokslo metais puikiai pasirodė įvairiose olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose ir kitose veiklose bei juos apdovanoti tradiciniais varpeliais ir diplomais. Šie mokiniai garsina Suginčių pagrindinės mokyklos vardą. „Juk pripažinimas ir įvertinimas yra daug svarbesnis už brangią dovaną!“ - toks „Varpelių“ devizas.
Mokslo metų užbaigimo šventėje dalyvavo ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir tėveliai, kaimo bendruomenės nariai, buvę mokiniai. Šventę pradėjo mokyklos direktorius S. Lisauskas, kuris pasveikino pradinukus mokslo metų užbaigimo proga ir įteikė padėkas už pasiekimus moksle.
Kaip bebūtų gaila, teko atsisveikinti ir su dešimtokais bei palinkėti jiems sėkmės, nepamiršti savo pirmosios mokyklos, mokytojų ir draugų. Žinokite, kad visada čia esate laukiami, - priminė šventės vedantieji.
Šiais mokslo metais Varpelių nominacijas gavo 40 mokinių už puikius pasirodymus įvairiose olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose ir kitose veiklose. 10 mokytojų gavo Padėkas už mokinių paruošimą įvairiems konkursams ir olimpiadoms.
Šventėje skambėjo pradinių klasių mokinių choro atliekamos dainos, visus sužavėjo solistė Elija, nuotaikingai eilėraščius deklamavo Saulė, Ugnė, Indrė, Mikalojus, Tomas.
Ištisus metus stebėjome ir ieškojome tokių, kurie mokslo metų eigoje vienaip ar kitaip pasižymėjo, išsiskyrė savo veikla, entuziazmu, aktyvumu.  Už aktyvią veiklą mokyklos mokinių taryboje buvo padėkota mokyklos prezidentei Samantai Varnaitei ir narei Akvilei Vilčinskaitei.
Šventę nuotaikingai vedė Samanta ir Kajus, kurie mokinių tarybai kitais mokslo metais palinkėjo aktyvumo,  kūrybiškumo, išradingumo, taip pat gražios vasaros ir smagių atostogų pradinukams, o visiems kitiems - sėkmingai užbaigti mokslo metus.
Dėkojame šventės svečiams - Alantos gimnazijos muzikantams ir popchorui bei jų vadovams Virginijui Deksniui ir Ingai Deksnienei.


                                                                                              Mokinių tarybos kuratorė Zita Žvinienė
Partneriai
NEC