1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
2017 - 2018 mokslo metai
AKCIJA „ŠVARIAUSIOS IR NETRIUKŠMINGIAUSIOS KLASĖS“ RINKIMAI
SUGINČIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
Gegužės 11 dieną Minint pasaulinę aplinkos dieną Suginčių pagrindinėje mokykloje vykdyta akcija „Švariausios ir netriukšmingiausios klasės rinkimai“. Akcijos tikslas yra ugdyti vaikų supratimą apie aplinkos įtaką asmens sveikatai, saugai, apie triukšmą, siekiant ne tik pabrėžti didesnį jų jautrumą neigiamam triukšmo poveikiui mokykloje, namuose, renginiuose, bet ir ugdyti atsakomybę dėl pačių keliamo triukšmo, pačių supratimą, norą ir atsakomybę būti patiems švariems ir užlaikyti švarią ir saugią aplinką. Mokykloje triukšmo problema yra aktuali, nes mokosi daug judrių mokinių, yra technologijų-dirbtuvių kabinetai, kuriuose pamokų metu susidaro triukšmas. Dėl nuolatinio triukšmo nukenčia mūsų klausa ir sveikata. Todėl būtina ugdyti mokinių supratimą apie triukšmo neigiamą žalą sveikatai ir jų mokymosi kokybei. Mokyti prisiimti atsakomybę už savo sveikatą. Mokiniai su sveikatos priežiūros specialiste diskutavo kas yra triukšmas, kaip jis veikia žmonių sveikatą, kaip būtų galima sumažinti triukšmą kasdienybėje. Akcentuotas didelis dėmesys paauglių klausos sutrikimams, ypač išpopuliarėjus patogiems asmeniniams muzikos klausymosi įrenginiams (ausinukams). Buvo skatinama nurimti, pagalvoti apie triukšmo žalą ir prisiimti atsakomybę už tylios aplinkos kūrimą bei puoselėjimą. Vykdant akciją, buvo matuojamas triukšmo lygis koridoriuose ir laiptinėse, kabinetuose, kur vyko pamokos, mokyklos valgykloje, mokytojų kambaryje. Pamatuota ir kiek sukelia triukšmo mokyklos skambutis, ar didelis triukšmo lygis technologijų - dirbtuvių kabinetuose. Akcijos metu dauguma mokinių stengėsi elgtis kuo tyliau, nebėgioti ir tyliai kalbėti, o kai kuriems kilo didelis noras patriukšmauti ir sužinoti rezultatą. Kiekvienas mokinys stengėsi nešiukšlinti klasėse, o, pamatęs nukritusį daiktą, pakelti. Tikimasi, kad tokia akcija taps mokyklos tradicija, o mokiniai supras, kad mokėjimas pasirūpinti savo sveikata, tai teisingas kelias į sveiką gyvenimą.
Pagal Lietuvos higienos normą leidžiamas triukšmo lygis - tai toks triukšmas, kuris veikdamas trumpą arba ilgą laiką negali sutrikdyti sveikatos. Taigi, jei: Savo širdies plakimą žmogus girdi 10 dBA garsu, 30 dBA triukšmą sukelia lapų šlamėjimas, laikrodžio tiksėjimas, 40 dBA - šnabždesys, 50 dBA - lietus bei įprastinė kalba, 70 dBA - garsi kalba, 90 dBA - riksmas, 95-110 dB - motociklas, 120 - greitosios pagalbos ar policijos automobilių sirenos, 140 dB - reaktyvinio lėktuvo variklio gausmas. Miesto ir buities prietaisų keliamas triukšmas siekia nuo 40 iki 100 dBA.  Fejerverkų sukeliamas triukšmo lygis - 150 decibelų.
Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:


Partneriai
NEC