NEC
Orai Molėtuose
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
2016 - 2017 mokslo metai
,,VARPELIAI-2017“
       Gegužės 30 d. mokykloje nuskambėjo 14-ieji tradiciniai ,,VARPELIAI-2017“. Mokslo metų užbaigimo šventėje dalyvavo ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir tėveliai, kaimo bendruomenės nariai, buvę mokiniai. Šventę pradėjo mokyklos direktorius S. Lisauskas, kuris įteikė 4  klasės mokiniams pradinio  ugdymo programos baigimo pažymėjimus bei visų klasių mokiniams padėkas už pasiekimus moksle.
Šiais mokslo metais Varpelių nominacijas gavo 37 mokiniai už puikius pasirodymus įvairiose olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose ir kitose veiklose. 10 mokytojų gavo Padėkas už mokinių paruošimą įvairiems konkursams ir olimpiadoms.
Šventėje skambėjo ir pasirodė mokytojų Zitos ir Jolantos mokinių atliekamos dainos, šokių būrelio vadovės Larisos mažųjų šokėjų ritmiški šokiai, mokytojų Kristinos ir Valdos paruošti skaitovai.
Šventę nuotaikingai vedė Samanta ir Dominykas.
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo.
Gražių ir turiningų atostogų visiems mokiniams ir mokytojams linki mokinių tarybos nariai.
Partneriai