NEC
Orai Molėtuose
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
2016 - 2017 mokslo metai
GIMTADIENIO TORTAS LIETUVAI SUGINČIŲ MOKYKLOJE
        Šiemet kilo idėja Lietuvos valstybės nepriklausomybės dieną atšvęsti linksmai ir turiningai. Likus savaitei iki Vasario 16-osios šventės prasidėjo parengiamieji darbai, nes juk buvo sumanyta ne vien Lietuvos gimtadienio tortu gardžiuotis, bet ir sutelkti kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių: mokytojų, mokinių, mokyklos personalo. O kaip kepti tortą kone 100 žmonių vienu kartu? Čia buvo rastas paprastas sprendimas - variacijos paprasto lietuviško tinginio saldėsio tema. Visos klasės ir mokytojai atnešė sausainių, mokykla parūpino sviesto, kondensuoto pieno bei kakavos kremui ir visi jie buvo  skirti bendram saldėsiui. Šventinę dieną vieni mokiniai dėliojo sausainius, kiti tepė glaistą, treti rūpinosi žvakutėmis. Praėjus kone valandai Sausainių tortas buvo baigtas. Sutartą valandą jis nušvito 99 liepsnelėmis. Susibūrę mokyklos mokytojai ir mokiniai pakiliai sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, o po to dar linksmiau - „Ilgiausių metų“ Lietuva! Nors žvakučių buvo beveik šimtas, jos greitai vaikų buvo užpūstos ir prasidėjo gimtadienio torto ragavimas. Visi draugiškai dalijosi saldėsį ir turėjo galimybes pabendrauti neformalioje aplinkoje. Nuotaika buvo tikrai gimtadieninė.
        Paskanavusių torto, gimtadienio dalyvių laukė ne mažiau įdomi rimtoji šventės dalis. Minėdami Vasario 16-ąją, neretai pamirštame, kad tą dieną buvo paskelbtos dvi Nepriklausomybės deklaracijos: 1918 metais Lietuvos Tarybos ir 1949 metais
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos. Apie tai visiems susirinkusiems priminė Suginčių pagrindinėje mokykloje svečiavęsis puikus laisvės kovų Molėtų krašte žinovas, istorikas, Lietuvos Etnokosmologijos muziejaus edukacinio skyriaus vedėjas Linas Šmigelskas. Dirbdamas archyvuose, bendraudamas su dar gyvais liudininkais jis yra surinkęs daugybę unikalios medžiagos apie partizanų kovas ir gyvenimą pokariu, tragiškas žūtis ir išdavystes. Renginio svečias paskaitoje  „Ir tada jie buvo jauni“ su mokytojais ir mokiniais pasidalijo istorijomis apie pokario partizaninį karą Suginčių apylinkėse. Jis labai įtaigiai, paprastai ir įdomiai papasakojo apie mūsų apylinkėse kovojusius partizanus, apie jų gyvenimą bunkeriuose, ginklus, kovos metodus ir tragiškus likimus. Visą pasakojimą lydėjo archyvinės nuotraukos ir istoriko komentarai, paaiškinimai. Tai buvo labai jautrus prisilietimas prie mūsų artimosios istorijos, nes daugelį mūsų nuo tų laikų skiria vos dvi ar trys žmonių kartos. Juk pokario laisvės kovų dalyviai yra mūsų tėvai, seneliai ar proseneliai. Daugelis dar jaučiamės kone tiesiogiai paliesti tų laikų įvykių.

Anželika Laužikienė
Partneriai