NEC
Orai Molėtuose
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
2015 - 2016 mokslo metai
,,VARPELIAI-2016“
       Gegužės 27 d. mokykloje nuskambėjo 13-ieji tradiciniai ,,VARPELIAI-2016“. Mokslo metų užbaigimo šventėje dalyvavo ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir tėveliai, kaimo bendruomenės nariai, buvę mokiniai. Šventę pradėjo mokyklos direktorius S. Lisauskas, kuris įteikė 4 ir 10 klasių mokiniams Garbės ženklus bei visų klasių mokiniams padėkas už pasiekimus moksle, sportinėje, užklasinėje veiklose.
Svečiavosi  Molėtų kultūros centro lėlių teatras „Rudnosiukas“. Dėkojame vadovei L. Grigelevičienei bei jaunosioms artistėms už sukurtą nuotaiką, nuostabias lėles ir puikų pasirodymą.
       Šiais mokslo metais Varpelių nominacijas gavo 41 mokinys už puikius pasirodymus įvairiose olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose ir kitose veiklose. 9 mokytojai gavo Padėkas už mokinių paruošimą įvairiems konkursams ir olimpiadoms.
       Šventėje skambėjo mokytojų Zitos ir Jolantos mokinių kolektyvų paruoštos dainos, šokių būrelio vadovės Larisos ritmiški šokiai.
       Šventę labai atsakingai ir kūrybingai vedė 10 kl. mokiniai Rita ir Rimvydas.
Nuoširdus ačiū mokinių tarybos vadovei Nijolei Zabielskienei už ilgametę ,,Varpelių" tradicijos mokykloje puoselėjimą bei mokinių savivaldos telkimą ir įvairių veiklų organizavimą.
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo, patalpų paruošimo.
Partneriai