NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
2015 - 2016 mokslo metai
Ekspedicijos „Misija Sibiras 15” dalyvis lankėsi Suginčių mokykloje
       Balandio 26 d. į Suginčių pagrindinę mokyklą, pakviestas istorijos mokytojos Anželikos Laužikienės, atvyko Labdaros ir Paramos fondo „Jauniems” vadovas ir ekspedicijos „Misija Sibiras” projektų vadovas Ignas Rusilas. Aktyvus, pilietiškas ir mokantis bendrauti jaunuolis susirinkusiems moksleiviams pasakojo apie šio projekto sumanymą ir tikslus, kaip jis pats susidomėjo tremčių istorija ir kodėl nutarė dalyvauti ekspedicijoje.
Nors užpildžiusių anketas ir norinčių dalyvauti šioje misijoje buvo net 800, atrinkus tik 71 labiausiai motyvuotą dalyvį, jie turėjo dalyvauti dviejų dienų bandomajame žygyje po Dzūkijos miškus ir įveikti net 50 kilometrų maršrutą. Po šio išbandymo buvo atrinkti 16 jaunuolių, kurie ir važiavo į Rusijos Sibire esančią
Tomsko sritį, kuri yra net už 5000 kilometrų nuo Lietuvos. Šioje srityje buvo apie 300 lietuvių trėmimų vietų. Ekspedicijos metu jie bendravo su likusiais lietuviais ir kitais vietiniais žmonėmis, tvarkė apleistas tautiečių kapines, statė kryžius.
Kadangi ekspedicija buvo jubiliejinė - dešimtoji, tai ir maršrutas buvo sugalvotas ypač sudėtingas, nes aplankyti kapai tokiose nuošaliose vietovėse, kur neprivažiuoja joks transportas
. Jaunuoliams teko ir bristi, ir medžius nuvirtusius ant kelio supjauti, ir plaukti barža, ir važiuoti savadarbėmis mašinomis, ir net eiti naktį per taigą, atidžiai klausantis ar kur nors netoliese nelervoja lokys. Tai iš ekspedicijos dalyvių pareikalavo labai daug ryžto ir pastangų, tačiau dabar jie gali su pasididžiavimu pasakoti Lietuvos moksleiviams apie savo įgyvendintą svajonę ir pasiektus tikslus.
Ekspedicijos dalyviai aplankė 9 tremtinių kapines, 6 iš jų sutvarkė, pastatė 8 kryžius bei vieną memorialą iš trijų kryžių, aplankė 3 apleistus miestelius, kur trėmimų metu gyveno lietuviai. O per jau dešimtmetį trunkantį projektą, dalyviai sutvarkė net 110 lietuviškų kapinių Rusijoje, Kazachstane ir Tadžikistane.

„Ta komandinė emocija yra tai, ką parsivežiau. Tai, kad stipri komanda gali viską”, - sakė Ignas. - „Jausmas buvo nepakartojamas ir visam gyvenimui. Tai buvo stipru.... Kai esi Rusijos platybėse už daugybės kilometrų nuo Lietuvos ir išsikeli šalia savo palapinių mūsų trispalvę, tai yra tas jausmas, kurio negali išmokyti jokie pilietinio ugdymo vadovėliai”- nuoširdžiai atviravo mūsų svečias.
Atsisveikindamas visiems Suginčių moksleiviams Ignas Rusilas palinkėjo daugiau iniciatyvumo ir noro patiems, niekieno neraginamiems, nuveikti kažką ko patys trokšta, nebijoti įgyvendinti savo svajonių.
Partneriai